Wpływ treningu EMS na parametry dotyczące siły

 In Trening EMS

CEL BADANIA

Celem niniejszej pracy było porównanie klasycznej metody treningu siłowego z dynamicznym treningiem EMS całego ciała w odniesieniu do ich wpływu na siłę i szybkość.

METODYKA BADAŃ

Grupę 80 studentów kierunków sportowych podzielono losowo na dwie równe podgrupy. U jednej z nich prowadzono klasyczny trening na przyrost, maksymalną siłę, szybkość i wytrzymałość mięśni, a u drugiej trening z wykorzystaniem nowoczesnych metod takich, jak ogólny trening ciała EMS i wibracje oraz dwie grupy mieszane: ogólny trening EMS/przyrost mięśni oraz wibracje/przyrost mięśni.

Tradycyjne grupy treningowe trenowały na maszynach zginacz mięśni nóg i prostownika nogi (Gym80) w poszczególnych grupach, w trzech seriach z różnymi dodatkowymi obciążeniami (30-90%, 3-15 powtórzeń). Grupy EMS wykonywały wykroki boczne oraz zginały kolana bez dodatkowych obciążeń (czas trwania impulsu / przerwa 6 s / 4 s, 85 Hz częstotliwość impulsu, szerokość impulsu 350 µs, bipolarne impulsy prostokątne, 60% natężenia). Normowanie odbywało się przez biofeedback. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu przez okres 4 tygodni.

Badania początkowe i końcowe przeprowadzono przed i po treningu, przy użyciu diagnostycznych maszyn siłowych przed i po treningu oraz po dwutygodniowym okresie regeneracji. Dynamikę mierzono za pomocą wydajności (siła x prędkość) z 40% i 60% dodatkowym obciążeniem pod różnym kątem.

WYNIKI

Wszystkie typy treningów siłowych poprawiły znacząco maksymalną wydajność. Maksymalna siła wzrosła o 16% w grupie przyrostu oraz 9-10% w grupie EMS. Tylko w grupie EMS znacząco poprawiła się szybkość. Zmierzona prędkość wzrosła o około 30% – znacznie więcej niż przy użyciu innych klasycznych metod (16-18%). Jest to spowodowane bezpośrednią kontrolą EMS nad szybko-reagującymi włóknami mięśniowymi.

Mieszane grupy treningowe jak EMS i przyrost wykazują typowe wyniki dwóch bodźców treningowych (maksimum 7% wzrostu siły i 12% poprawy wydajności). Połączenia klasycznych i nowoczesnych metod treningowych mogą stworzyć nowe, obiecujące konfiguracje bodźców. Na uwagę zasługują jednak długotrwałe efekty ogólnego treningu ciała EMS, największa poprawa wydajności ujawnia się bowiem po dwutygodniowym okresie regeneracji.

WNIOSKI

W porównaniu z różnego rodzaju treningami w celu zwiększenia siły i szybkości oraz dynamiki całego ciała wykazano, że trening EMS jest wysoce skuteczną metodą szkolenia. Trening całego ciała EMS był jedyną formą treningu, który był w stanie poprawić maksymalne osiągi sportowe w zakresie szybkości poruszania się. Ponadto wyraźne długoterminowe skutki otwierają nowe możliwości w periodyzacji treningu. Dokładnie dobrana częstotliwość treningu EMS wspólnie z dynamicznym wykonywaniem ruchu stanowi obiecujące połączenie treningu siłowego i szybkości.

(Speicher, U. / Nowak, S. / Schmithüsen J. / Kleinöder, H. / Mester, J., Niemiecki Uniwersytet Sportowy w Kolonii 2008, opublikowano między innymi w „medical sports network” 04/2007)

Źródło:

www.miha-bodytec.com

Recommended Posts

Leave a Comment

0
Masz pytanie? Wyślij wiadomość