Elektrostymulacja mięśni całego ciała na dolegliwości pleców

 In Trening EMS

Cel badania
Celem badania było ustalenie wpływu intensywnego treningu EMS na dolegliwości pleców.

Metodyka badań
49 pracowników z Uniwersytetu w Bayreuth z dolegliwościami pleców, 31 kobiet i 18 mężczyzn o średniej wieku 47 lat, dobrowolnie wzięło udział w badaniu. Częstotliwość i intensywność dolegliwości pleców oraz ogólne skargi dotyczące samopoczucia, sił witalnych, stabilności ciała i sylwetki określono przy pomocy kwestionariuszy początkowych i kontrolnych. Przeprowadzono 10 sesji treningowych EMS, które odbywały się dwa razy w tygodniu, a każda trwała 45 minut i odbywała się z następującymi parametrami: czas trwania impulsu 4 s, interwał impulsu 2 s, częstotliwość 80 Hz, czas narastania 0 s, amplituda (szerokość) impulsu 350 µs. Podczas badania, przez czas 10-15 minut trwało indywidualne przyzwyczajanie uczestników do wyższych nastaw natężenia impulsów, a następnie przez około 25 minut treningu wykonywane były różne ćwiczenia statyczne. Trening kończył się 5-minutowym programem relaksacyjnym z następującymi parametrami: czas trwania impulsu 1 s, interwał impulsu 1 s, częstotliwość 100 Hz, czas narastania 0 s, amplituda (szerokość) impulsu 150 µs.

Wyniki
88,7% uczestników zaobserwowało zmniejszenie dolegliwości pleców ze znaczącą ulgą i brakiem objawów u 38,8% badanych. Mniejszą poprawę zaobserwowano w 41,9% przypadków. Podczas treningów gwałtownie zmalały również częstotliwość i natężenie przypadłości.

Ponadto trening EMS doprowadził do osiągnięcia następujących wyników ogólnych: u 61,4% badanych wykazano poprawę ogólnego stanu związanego ze schorzeniem, 75,5% zaobserwowała poprawę samopoczucia, 69,4% odczuło wzrost sił witalnych, 57,1% mężczyzn i 85,7% kobiet zauważyło poprawę stabilność ciała, 50% badanych potwierdziło pozytywny wpływ treningu na ich sylwetkę, a 75,5% czuło się bardziej zrelaksowanych po ćwiczeniach.

Wnioski
Ogólny trening EMS całego ciała bardzo skutecznie eliminuje dolegliwości pleców. Impuls elektryczny wyraźnie angażuje nawet głęboko położone partie mięśnie, które podczas konwencjonalnych metod pobudzane są z trudnością. Specjalny trening całego ciała EMS charakteryzuje się oszczędnością czasu, wysoką skutecznością i dalekosiężnymi pozytywnymi skutkami dla zdrowia. Równocześnie osiągane są cele terapeutyczne i prewencyjne.

 

Źródło:

 https://www.miha-bodytec.com/pl/badania-nad-elektrostymulacja-organizmu-o-niskiej-czestotliwoci/

Recommended Posts

Leave a Comment

0
Masz pytanie? Wyślij wiadomość